image

Hoe gaat een adviestraject van start

Vaak is een specifieke vraag het startpunt van mijn adviestraject. Daarnaast kan ik ook beoordelen waar voor jou de kansen en mogelijkheden liggen in jouw financiële situatie.

Bij nagenoeg alle aanvragen dien ik zoveel mogelijk de financiële situatie en historie van jouw onderneming of organisatie te kennen. Ik voer daarvoor gesprekken met de verantwoordelijken en bestudeer o.a. de oprichtingsstukken, de meest recente jaarstukken en fiscale aangiften. Afhankelijk van de vraag verdiep ik mij verder in specifieke informatie, om zo tot een goed advies te kunnen komen.

image

Projectmatige adviesopdrachten

Er kunnen zich altijd vragen voordoen, die buiten het kennisgebied vallen van je huidige adviseur / administrateur.

Natuurlijk spring ik dan graag bij om jou te helpen. Indien noodzakelijk kan ik ook nog terugvallen op mijn eigen netwerk van diverse specialisten. In nauwe samenwerking met jouw adviseur / administrateur kunnen we dan samen verder in een projectmatige aanpak, op zoek naar de beste oplossing voor jou.