BGF Advies B.V.

BGF Advies vindt uw privacy belangrijk en doet haar best om deze zo goed mogelijk te beschermen. BGF Advies, gevestigd aan de Hurksestraat 60, 5652 AL te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bezoek- en postadres:
Hurksestraat 60
5652 AL  EINDHOVEN

Telefoon : +31 (0)6 -41479425
Email: info@bgf-advies.nl
Internet: www.bgf-advies.nl

Als u contact met ons opneemt
Als u contact met ons opneemt via de e-mail, website of telefoon dan zullen we uw naam, e-mailadres of telefoonnummer vastleggen. We gebruiken dit alleen voor dit doel.

Bij het invullen van het contactformulier voor aanvragen van meer informatie wordt uw naam en e-mailadres gevraagd. Naar aanleiding hiervan nemen wij contact met u op.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BGF Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
BGF Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Burgerservicenummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erik@bgf-advies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BGF Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om onze diensten bij u af te leveren;
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– BGF Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
BGF Advies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BGF Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Documenten Bewaar-
termijn
Ingangsdatum Wet
ALGEMENE BEDRIJFSMATIGE DOCUMENTEN
Jaarrekening, verklaring e.d. 7 jaar vanaf datum opstellen art. 2: 394 lid 6 BW
Administratie, boeken en bescheiden 7 jaar vanaf 1 januari na opstellen art. 2:10 lid 3 BW en  art. 3:15a BW
Administratie na ontbinding rechtspersoon 7 jaar na ontbinding art. 2:24 lid 1 BW
Subsidieadministratie 7 jaar vanaf datum administreren art. 4:69 lid 2 Alg. Wet Bestuursrecht

FISCALE DOCUMENTEN
Grootboek + sub administraties 7 jaar vanaf 1 januari na opstellen art. 52 lid 4 AWR,
art. 8 lid 3 Douanewet
Loonadministratie 7 jaar vanaf datum opstellen art. 52 lid 4 AWR
Identificatiebewijs 5 jaar na einde dienstverband art. 23a Uitvoeringsregeling loonbelasting
Facturen i.v.m. omzetbelasting 7 jaar na opstellen c.q. ontvangst art. 31 Uitv. besch. OB
art. 52 lid 4 AWR
Gegevens bedrijfsmatig onroerende zaak (incl. investeringsfacturen) 9 jaar volgend op jaar waarin men het goed is gaan bezigen art. 31 Uitv. besch. OB art. 34a Wet OB
i.v.m. herzieningstermijn


BGF Advies verkoopt of geeft uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BGF Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid en/of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Algemeen
Op onze website gebruiken wij functionele cookies en vergelijkbare technologieën (alle aangeduid als cookies) om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Je gaat akkoord met dit cookiegebruik door hieronder op “akkoord” te klikken of door verder gebruik te blijven maken van onze website.

“Wat is een cookie?”
Een cookie is een gegevensbestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en gebruiken wij alleen om de site voor onze bezoekers gebruiksvriendelijker te maken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een site een cookie wil plaatsen.

Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en  prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens:
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Verwijdering van cookies:
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BGF Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar erik@bgf-advies.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BGF Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BGF Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via erik@bgf-advies.nl

Recht op wijzigingen
BGF Advies heeft en behoud het recht om dit privacy statement te wijzigen. Wij raden de gebruikers hiervan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy statement.