Aansprakelijkheid
De gratis toegankelijke website van BGF Advies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan de informatie onjuistheden, onvolledigheden of typefouten bevatten. Evenmin garanderen wij dat de site foutloos functioneert. Aan de gegevens zoals weergegeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het (zelf)gebruik van de informatie. Raadpleeg vóór het toepassen van de vele tips op deze website altijd eerst een van onze adviseurs om de vele keuzemogelijkheden in uw specifieke situatie goed toe te lichten.

Copyright
Niets van deze site mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van BGF Advies worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen daarvan ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. BGF Advies streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze ontvangen wordt.

Bezoekersregistratie
De website van BGF Advies is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de dienstverlening van BGF Advies. BGF Advies registreert algemene bezoekersgegevens en gebruikt deze gegevens uitsluitend ter verbetering van de website. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet herleid worden naar individuele bezoekers. BGF Advies koppelt deze gegevens niet aan persoonsgegevens.

Links
BGF Advies is niet verantwoordelijk voor de koppelingen van andere websites naar www.bgf-advies.nl. Dergelijke links betekenen niet zonder meer dat er een relatie bestaat tussen BGF Advies en de website waar de koppeling vandaan komt.

Eventuele links van de websites van BGF Advies naar andere websites zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoekers en betekent niet dat BGF Advies de betreffende site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Deze websites hebben al dan niet zelf een disclaimer en privacy beleid, die buiten de verantwoordelijkheid en controle van BGF Advies vallen.